متا تگ توضیحات

متا تگ توضیحات چیست : توضیحات سایت صفتی است در قالب html که در میان تگ head قرار می گیرد. این توضیحات در نمایش نتایج جستجو SERP به کاربر نمایش داده می شود که می تواند نقش مهمی در جذب یا دفع کاربر داشته باشد. گوگل اعلام کرده است متا تگ توضیحات در نتایج جستجو و سئو اثری ندارد. اما توجه داشته باشید که گوگل همیشه طوری اطلاعات می دهد که اطلاعات آن قابل تفسیر و بررسی است. این موضوع که توضیحات متا سایت هیچ اثری در نتایج گوگل نداشته باشد چندان منطقی به نظر نمی رسد. اما این تناقض چگونه قابل توجیه است؟