ریدایرکت

ریدایرکت ( Redirect ) یا تغییر مسیر به انتقال یک url یا دامنه به آدرس یک صفحه یا سایت دیگر گفته می شود. ریدایرکت 301 از مباحث اصلی سئو داخلی است. ریدایرکت به 3 نوع موجود است که ما در این مقاله 2 نوع اصلی آنرا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

انواع ریدایرکت

  • ریدایرکت 301 یا تغییر مسیر دائم
  • ریدایرکت 302 یا تغییر مسیر موقت
  • تغییر مسیر زمان بندی شده - بیشتر برای سایت های دانلود و موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.