کلمات کلیدی

کلمات کلیدی یا کلید واژه ها از عبارت keywords گرفته شده که نقش تعیین کننده ای در سئو سایت دارند. توسط آنها هدف تعیین شده و برای آن برنامه ریزی و اقدامات مناسب انجام می شود. وب سایت ها بنا به رشته و موضوع فعالیت خود یک سری کلید واژه های اساسی دارند. برای مثال واژه خرید اینترنتی برای یک فروشگاه اینترنتی یک کلمه کلیدی به شمار می رود. با ما همراه باشید تا موضوع را بصورت کامل بررسی کنیم.

کلمات کلیدی